Dimman låg tät över jordbrukslandskapet i morse. Några tranor hördes kraxa någonstans inne i dimman.
I september 2009 lyckades jag fånga en familj tranor i just tät dimma.