Under augusti månad har det varit tre astronomiska händelser. Den 1:a var det solförmörkelse, den 12:e var meteoriten Perseiderna i närheten av jorden och i lördags, den 16:e var det månförmökelse. Meteoriten missade jag då det var tjockt med moln den dagen.

Jag vände mig västerut och avslutatde kvällen med några landskapsbilder.

Se även bloggen om solförmörkelsen den 2:a augusti – https://www.cjr.se/2008/08/02/solformorkelse-2/

Om fotografen Olivier Sauzereau – https://www.cjr.se/2008/03/16/solformorkelse/